1A

Basisvorming (27 uren gemeenschappelijk)

Basisvorming wordt op 2 manieren aangeboden: 

Basis: Dit zijn de minimale doelen die voor alle vakken door alle leerlingen moeten behaald worden. In eenzelfde aantal lesuren krijgen de leerlingen meer tijd om de doelen in te oefenen.

Verdieping: In eenzelfde aantal lesuren krijgen de leerlingen naast de basisdoelen ook verdiepende doelen aangereikt. Dit is vooral bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging wensen en minder tijd nodig hebben om de basisdoelen in te oefenen en te verwerken.

1ste jaar A-stroom
Basisvorming
Aardrijkskunde2
Beeld1
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens & Samenleving2
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
ICT+ *1
Nederlands *1
Totaal basisvorming29
Keuzegedeelte focus A*2
Keuzegedeelte focus B*1
* Deze uren vallen weg bij de keuze van klassieke talen.
TOTAAL32

A-stroom keuzemodules

Klassieke Talen

5 uur Latijn

ICT+ geïntegreerd in de lessen Latijn
(Geen extra Nederlands)