1A Toegepaste Wetenschappen

De focus voor de Einsteins van de toekomst, want hier ontmoeten wetenschappen en wiskunde elkaar. Wil je weten wat een zonnebloem met wiskunde te maken heeft? Wil je zelf tuinkers kweken en de groei chemisch en wiskundig analyseren?

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar:
2A Moderne Talen & Wetenschappen
2A STEM-Wetenschappen

1A Toegepaste Wetenschappen
Basisvorming
Aardrijkskunde2
Beeld1
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
ICT1
Lichamelijke Opvoeding2
Mens & Samenleving2
Moderne Vreemde Talen
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Totaal basisvorming28
Keuzemodule:
Toeg. Wetenschappen
2
Nog 1 module te kiezen:
1
Weektotaal32