OKAN

OKAN maakt DEEL uit van het SINT-CATHARINACOLLEGE. We volgen dezelfde schoolse organisatie en structuur, en volgen hetzelfde schoolreglement.
Bij ons ben je WELKOM. Tijdens het intakegesprek leren we elkaar kennen. We nemen de tijd om duiding te geven bij onze werking. We krijgen zicht op jou en je context.

TEAM OKAN is een hechte en gemotiveerde groep. Wekelijks teamoverleg en samenwerking met de leerlingenbegeleiding zorgen dat we je van nabij opvolgen. Samen zorgen we ervoor dat je je GOED VOELT op onze school.
Onze KLASINDELING evolueert doorheen het schooljaar: je taalniveau, welbevinden en talenten bepalen in welke groep je terechtkomt.
OKAN is in de eerste plaats een TAALBAD Nederlands: luisteren, lezen, schrijven en spreken om zelfredzaam te worden. Aan de hand van thema’s die dicht bij jezelf liggen tot schooltaalwoorden en vakinhouden.

NEDERLANDS is de voertaal in onze klassen, je THUISTAAL een meerwaarde in bepaalde situaties.
We bieden een RUIM AANBOD van andere vakken: Godsdienst, sport, techniek, plastische opvoeding en een tweede taal bereiden je voor op integratie in het vervolgonderwijs.

Bij ons leer je door DOEN en ERVAREN: we nemen deel aan activiteiten en maken uitstappen in en buiten Geraardsbergen.
We zorgen voor een KRACHTIGE LEEROMGEVING: Nederlands krijg je in een vaste klas, andere lessen in goed uitgeruste vak- en praktijklokalen.
We werken KLAS- en SCHOOLOVERSTIJGEND: projecten met andere klassen, in en buiten onze school. Op deze manier creëren we extra oefenkansen.

BREDE EVALUATIE: je attitudes, je vorderingen voor algemene vakken en Nederlands worden in kaart gebracht met een zelf ontworpen rapport.
Je volgt een TRAJECT OP MAAT. Je COACH zoekt met jou en met je familie een geschikte vervolgopleiding.
Met gastlessen, een extra vak en de SNUFFELPERIODE maak je stap voor stap kennis met de reguliere klas.
Ook na de overstap zijn we er voor jou: je kan terecht in de HUISWERKKLAS voor studiebegeleiding. Je COACH beantwoordt jouw vragen en die van je vervolgschool. Bij problemen gaan we samen op zoek naar een oplossing.