1A Ondernemen

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar: 2A Economie & Organisatie

1A Ondernemen 
Basisvorming
Aardrijkskunde2
Beeld1
Godsdienst2
Geschiedenis1
Lichamelijke Opvoeding2
ICT1
Mens & Samenleving2
Moderne Vreemde Talen
– Engels1
– Frans3
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Ondernemen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Totaal basisvorming28
1 Keuzemodule kiezen
Moderne Talen2
Welzijn2
Weektotaal32