1A STEM

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar: 2A STEM-Wetenschappen

1A STEM
Basisvorming
Aardrijkskunde2
Beeld1
Godsdienst2
Geschiedenis1
Lichamelijke Opvoeding2
ICT1
Mens & Samenleving2
Moderne Vreemde Talen
– Engels1
– Frans3
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Totaal basisvorming28
Keuzemodule:
STEM
2
Nog 1 module te kiezen:
Techniek2
Toegepaste Wetenschappen2
Weektotaal32