1A Techniek

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar: 2A STEM-Technieken

1A Techniek
Basisvorming
Aardrijkskunde2
Beeld1
Godsdienst2
Geschiedenis1
ICT1
Lichamelijke Opvoeding2
Mens & Samenleving2
Moderne Vreemde Talen
– Engels1
– Frans3
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Totaal basisvorming28
Keuzemodules:
Techniek
STEM

2
2
Weektotaal32