7e Auto – Elektriciteit

Deze studierichting is vooral praktisch opgevat.
De klemtoon ligt op de afstelling van auto-onderdelen en op een snelle diagnose van problemen.

Stages en studiebezoeken vergroten je kennis en je werkervaring. Je leert al doende het elektrisch schema van voertuigen begrijpen en gebruiken voor het veilig (de)monteren, onderhouden en herstellen van de onderdelen.

Daarnaast leer je elektrische storingen zelfstandig opsporen en herstellen volgens de regels van de constructeur.

FINALTITEIT Arbeidsmarkt (BSO)
Algemene vakkenAE
Engels2
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Maatschappelijke Vorming2
Nederlands2
Richtingspecifieke vakken
Auto-elektriciteit en diagnose3
Motoren en Systemen4
Realisaties Auto11
Voertuigen2
Weektotaal32