5 en 6 Wetenschappen – Wiskunde

Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch
feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de derde graad kan de 6u-cursus wiskunde (WEWIb) nog uitgebreid worden tot 8u. (WEWIa). In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Algemene vakken5WEWI a/b6WEWI a/b
Aardrijkskunde21/2
Biologie22
Chemie22
Engels22
Esthetica1-
Frans33
Fysica33
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informaticawetenschappen01
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving01
Nederlands44
Wiskunde8/68/6
Richtingspecifieke vakken
Labo en onderzoek0/10/1
Weektotaal33/3233