5 en 6 Wetenschappen – Wiskunde

Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch
feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de derde graad kan de 6u-cursus wiskunde (WEWIb) nog uitgebreid worden tot 8u. (WEWIa). In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Algemene vakken5WEWI a/b
Aardrijkskunde2
Biologie2
Chemie2
Engels2
Esthetica1
Frans3
Fysica3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informaticawetenschappen0
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving0
Nederlands4
Wiskunde8/6
Richtingspecifieke vakken
Labo en onderzoek0/1
Weektotaal33/32