5 en 6 Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek, biologie. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Algemene vakken5WW6WW
Aardrijkskunde11
Engels22
Esthetica1-
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving-1
Natuurwetenschappen33
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Filosofie22
Project MWWetenschappen21
Statistiek-1
Toegep. Sociale en gedragswet.66
Weektotaal3232