5 en 6 Technologische Wetenschappen & Engineering

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Algemene vakken5TWE a/b
Aardrijkskunde1
Biologie1
Engels2
Esthetica1
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving-
Nederlands3
Wiskunde8/6
Richtingspecifieke vakken
Tech. Wetenschappen en Engineering
Chemie
Fysica
Informaticawetenschappen
Labo en onderzoek
9/11
Weektotaal32