5 en 6 Technologische Wetenschappen & Engineering

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Algemene vakken5TWE a/b6TWE 5/6
Aardrijkskunde11
Biologie1-
Engels22
Esthetica1-
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving-1
Nederlands33
Wiskunde8/68/6
Richtingspecifieke vakken
Tech. Wetenschappen en Engineering
Chemie
Fysica
Informaticawetenschappen
Labo en onderzoek
9/11
2
2
3/5
2
0
10/12
1
3
3/5
2
1
Weektotaal3232