5 en 6 Onderhoudsmechanica auto

In deze studierichting word je automecanicien.
Je krijgt weinig algemene vakken, maar onderschat het technisch gedeelte van de opleiding niet. Moderne voertuigen zitten immers vol met technische snufjes en nieuwe technologieën. Via een combinatie van technische tekenen, technologie, veel praktijkuren en stages leer je zelfstandig aan personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens… werken. Je leert de juiste diagnoses stellen bij defecten, auto’s onderhouden en herstellingen
uitvoeren volgens de regels van de kunst.

Je maakt uitgebreid kennis met de verschillende onderdelen en de werking van de auto en hierbij komen zowel mechanica als elektrische voorzieningen aan bod. Ook de motoren, het rollend gedeelte, het chassis, de verschillende brandstofsystemen en de carrosserie staan op het programma.

Je leert eenvoudige rekenwerkbladen (ICT-toepassing) gebruiken voor de berekening van de kostprijs en hierover praten met de klant. Je leert tijdens je
werkzaamheden rekening houden met de veiligheidsvoorzieningen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de voorschriften op het vlak van gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie.

Tijdens je stages krijg je uitgebreid de kans hetgeen je weet en kunt toe te passen in de praktijk. Je proeft ook van de reële werksituatie in een garage.

Algemene vakken5AU6AU
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
MaVo22
Nederlands22
Wiskunde22
Richtingspecifieke vakken
Onderhoudsmechanica
Autotechnieken
Elektriciteit
Fietstechnieken
Lichte motoren
Motoren
Voertuigen
20
10
2
2
2
2
2
20
10
2
2
2
2
2
Weektotaal3232