5 en 6 Mechatronica

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluĆÆdomechanica, en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriĆ«le) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.

Algemene vakken5MT
Aardrijkskunde1
Engels2
Esthetica1
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving-
Natuurwetenschappen2
Nederlands3
Wiskunde4
Richtingspecifieke vakken
Mechatronica
Fysica
Informaticawetenschappen
Labo en onderzoek
10
Informaticawetenschappen2
Weektotaal32