5 en 6 Mechatronica

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.

Algemene vakken5MT6MT
Aardrijkskunde11
Engels22
Esthetica1-
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving-1
Natuurwetenschappen2-
Nederlands33
Wiskunde44
Richtingspecifieke vakken
Mechatronica
Elektriciteit
Mechanica
Mechatronica
10
3
2
5
12
3
3
6
Informaticawetenschappen22
Weektotaal3232