5 en 6 Latijn-Wiskunde

Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

In de derde graad kan de 6u-cursus wiskunde (LWISb) nog uitgebreid worden tot 8u. (LWISa). In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Algemene vakken5LWIS a/b
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie2
Engels2
Esthetica1
Frans3
Fysica1/2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informaticawetenschappen-
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving-
Nederlands4
Wiskunde8/6
Richtingspecifieke vakken
Latijn4
Weektotaal33/32