5 en 6 Latijn-Moderne Talen

Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten.
Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken5LMT6LMT
Aardrijkskunde11
Duits33
Engels33
Esthetica1-
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving-1
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Latijn44
Spaans11
Weektotaal3232