5 en 6 Latijn-Moderne Talen

Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten.
Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken5LMT
Aardrijkskunde1
Duits3
Engels3
Esthetica1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving-
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Latijn4
Spaans1
Weektotaal32