5 en 6 Lassen-Constructie

Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser. Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie. Je leert snijbranden, slijpen en polieren en plaatbewerkingsmachines bedienen.

Je leert constructies monteren, hechten, lassen. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende. Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen. Je leert materialen en gereedschappen kennen en werkmethodes kennen toepassen. Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Hierbij staat veiligheid steeds centraal.

De basisbegrippen van elektriciteit worden verduidelijkt. Je leert over de werking van pompen en compressoren, van centrale verwarming en koelinstallaties, van perslucht- en hydraulische installaties en van verbrandingsmotoren.

Algemene vakken5LC
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Maatschappelijke Vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Richtingspecifieke vakken
Lassen-Constructie
(incl. werkplekleren)
Constructie en pijpverbindingen
Montage-demontage
Lastechnieken: hoeknaad, stompe plaatlas, pijpverbindingen
20
Weektotaal32