5 en 6 Lassen-Constructie

Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser. Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie. Je leert snijbranden, slijpen en polieren en plaatbewerkingsmachines bedienen.

Je leert constructies monteren, hechten, lassen. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende. Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen. Je leert materialen en gereedschappen kennen en werkmethodes kennen toepassen. Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Hierbij staat veiligheid steeds centraal.

De basisbegrippen van elektriciteit worden verduidelijkt. Je leert over de werking van pompen en compressoren, van centrale verwarming en koelinstallaties, van perslucht- en hydraulische installaties en van verbrandingsmotoren.

Algemene vakken5LC6LC
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
MaVo22
Nederlands22
Wiskunde22
Richtingspecifieke vakken
Lassen-Constructie
Constructietechnieken
Labo Kwaliteitscontrole
Lastechnieken
Technisch tekenen & CAD
Technologie
20
6
1
8
2
3
20
6
1
8
2
3
Weektotaal3232