5 en 6 Humane Wetenschappen

Binnen cultuurwetenschappen bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

Binnen gedragswetenschappen bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne
vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken5HW
Aardrijkskunde1
Engels2
Esthetica1
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving-
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Filosofie2
Kunstbeschouwing1
Project Humane Wetenschappen2
Sociologie en Psychologie4
Statistiek1
Weektotaal32