5 en 6 Grieks-Latijn

Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers van de Westerse wereld is. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Grieks brengt je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en
moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken5GL6GL
Aardrijkskunde11
Duits22
Engels22
Esthetica1-
Frans33
Geschiedenis22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving-1
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Grieks44
Latijn44
Weektotaal3232