5 en 6 Grieks-Latijn

Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers van de Westerse wereld is. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Grieks brengt je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en
moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken5GL
Aardrijkskunde1
Duits2
Engels2
Esthetica1
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving-
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Grieks4
Latijn4
Weektotaal32