5 en 6 Elektromechanische Technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluĆÆdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriĆ«le elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Algemene vakken5ET
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving1
Natuurwetenschappen1
Nederlands2
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Elektromechanische Technieken
(incl. werkplekleren)
Elektromechanica
Montage/Demontage
Onderhoudstechnieken
Eenvoudige en complexe herstellingen
Diagnosetechnieken
Automatisatie
15
Weektotaal32