5 en 6 Elektromechanische Technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Algemene vakken5ET6ET
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming-1
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving1-
Natuurwetenschappen11
Nederlands22
Wiskunde32
Richtingspecifieke vakken
Elektromechanische Technieken
(incl. werkplekleren)
Elektriciteit
Elektrische toepassingen
Labo & onderzoek
Mechanica
Mechanische toepassingen
15

4
4
2
2
3
16

4
4
2
2
4
Weektotaal3232