5 en 6 Elektrische Installaties

In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie…) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren. Je leert zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed einde brengen.

In de praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen (was- en vaatwasmachine, droogkast…), motoren, elektrische verwarming, domotica … en kleine herstellingen uitvoeren.

Je leert over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast.

Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren.
Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu en energiebeheersing.

Algemene vakken5EI
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Maatschappelijk Vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Richtingspecifieke vakken
Elektrische installaties
Elektrotechnische installaties
(De)montagetechnieken
Onderhoudstechnieken
Eenvoudige herstellingen
20
Weektotaal32