5 en 6 Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Algemene vakken5BW6BW
Aardrijkskunde11
Duits22
Engels33
Esthetica1-
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Informaticawetenschappen11
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving-1
Natuurwetenschappen21
Nederlands33
Wiskunde34
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfswetenschappen88
Weektotaal3232