5 en 6 Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Algemene vakken5BW
Aardrijkskunde1
Duits2
Engels3
Esthetica1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Informaticawetenschappen1
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving-
Natuurwetenschappen2
Nederlands3
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfswetenschappen8
Weektotaal32