5 en 6 Basiszorg en Ondersteuning

Deze praktische studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagelijkse situaties.

In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen. Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.
Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn. Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen: voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip.

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Algemene vakken5BAO
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde2
Richtingspecifieke vakken
Maatschappelijke Vorming2
Basiszorg en ondersteuning
Stimuleren van gezondheid en welzijn
Indirecte Zorg
Pedagogisch handelen
Expressie
Projectwerking

20
Weektotaal32