5 en 6 Autotechnieken

Autotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in auto-elektriciteit-elektronica, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, OBD, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Algemene vakken5AT
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving1
Natuurwetenschappen1
Nederlands2
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Autotechnieken
incl. werkplekleren
Voertuigen
Montage/demontage
Onderhoudstechnieken
Eenvoudige en complexe herstellingen
Connectiviteit in en tussen voertuigen
Diagnosetechnieken
15
Weektotaal32