5 en 6 Autotechnieken

Autotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in auto-elektriciteit-elektronica, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, OBD, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Algemene vakken5AT6AT
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming-1
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving1-
Natuurwetenschappen11
Nederlands22
Wiskunde32
Richtingspecifieke vakken
Autotechnieken
(incl. werkplekleren)
Auto-elektriciteit
Autotechnieken
Labo & onderzoek
Motoren & systemen
Onderhoudstechnieken
Voertuigen
15

2
2
2
3
4
2
16

2
2
2
3
5
2
Weektotaal3232