5 en 6 Moderne Talen-Wetenschappen

Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.
Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in
tabellenboeken en andere naslagwerken.

Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken5MTWE
Aardrijkskunde2
Biologie1
Chemie2
Duits3
Engels3
Esthetica1
Frans4
Fysica2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en Samenleving-
Nederlands4
Wiskunde4
Weektotaal32