5 en 6 Moderne Talen-Wetenschappen

Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.
Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in
tabellenboeken en andere naslagwerken.

Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken5MTWE6MTWE
Aardrijkskunde21
Biologie12
Chemie22
Duits33
Engels33
Esthetica1-
Frans44
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving-1
Nederlands44
Wiskunde44
Weektotaal3232