3 en 4 Zorg & Welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg en de technische aspecten ervan.

Specifiek voor de studierichting

  • Kennismaken met doelgroepen uit zorg en welzijn
  • Indirecte en directe (logistieke) zorg
  • (Sociale) en maatschappelijke vaardigheden ontwikkelen
  • Expressie

3ZW4ZW
Basis
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
MaVo33
Nederlands33
Wiskunde22
Richtingspecifieke vakken
Zorg en Welzijn
Directe Zorg
Indirecte Zorg
Pedagogisch Handelen
Project Live and Learn
18
4
7
4
3
18
4
7
4
3
Weektotaal3232