3 Technologische Wetenschappen

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschapen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen, mechanische eigenschappen van materialen), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen, wetten van Kirchhoff), elektronica – ICT (diode, MOSFET, logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen, netwerken), fluïdomechanica (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie, fasediagrammen), …
  • Cesuurdoelen voor STEM-engineering
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming chemie

 3TW
Basis
Aardrijkskunde1
Biologie1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Mens & Samenleving0
Nederlands4
Specifiek
Tech. Wet. & Engineering
Elektriciteit
Mechanica
Elektronica-ICT
Hydrostatica
Thermodynamica

8
Tech. Wet. & Engineering
Chemie
1
Wiskunde5
Weektotaal32