3 Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen
  • Cesuurdelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica, energie, elektriciteit, optica
  • Onderzoeks- en labovaardigheden
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

 3NW
Basis
Aardrijkskunde1
Duits0
Godsdienst2
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Mens & Samenleving0
Verdiepte basis
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Nederlands4
Specifiek
Biologie2
Chemie2
Fysica2
Wetenschappen+1
Wiskunde5
Weektotaal32