3 en 4 Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen
  • Cesuurdelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica, energie, elektriciteit, optica
  • Onderzoeks- en labovaardigheden
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

3NW4NW
Basis
Aardrijkskunde11
Duits01
Godsdienst22
ICT+10
Lichamelijke Opvoeding22
MEAV10
Mens & Samenleving01
Verdiepte basis
Engels33
Frans44
Geschiedenis22
Nederlands44
Specifiek
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Wetenschappen+11
Wiskunde55
Weektotaal3232