3 en 4 Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen
  • Cesuurdelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica, energie, elektriciteit, optica
  • Onderzoeks- en labovaardigheden
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

3NW4NW
Basis
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming1
Duits1
Engels32
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving1
Nederlands44
Wiskunde55
Richtingspecifieke vakken
Biologie22
Chemie22
Engels+1
Fysica22
Wetenschappen+11
Weektotaal3232