3 Maatschappij- & Welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorie├źn.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies als inleiding tot filosofie
  • Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders

 3MW
Basis
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis1
Godsdienst2
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Nederlands4
Wiskunde4
Verdiepte basis
Filosofie1
Sociologie/Psychologie5
Specifiek
Project MW-Wetenschappen2
Weektotaal32