3 en 4 Maatschappij- & Welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies als inleiding tot filosofie
  • Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders

3MW4MW
Basis
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming1
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Wetenschappen1
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde44
Richtingspecifieke vakken
Filosofie22
Project MW-Wetenschappen23
Sociologie/Psychologie55
Weektotaal3232