3 en 4 Maatschappij & Welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie
  • Cesuurdoelen voor sociologie met inbegrip van (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s
  • Indirecte en directe (logistieke) zorg
  • Expressie

3MA4MA
Basis
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming1
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving1
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Maatschappij & Welzijn
Gezondheidswetenschappen
Ontwikkeling & Pedagogisch Handelen
Indirecte Zorg
Anatomie & Fysiologie
10
2
4
3
1
12
4
4
3
1
Toegepaste Biologie11
Weektotaal3232