3 Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor Latijn
  • Cesuurdoelen voor Wiskunde
  • Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

 3LA
Basis
Aardrijkskunde1
Biologie1
Godsdienst2
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Verdiepte basis
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Nederlands4
Specifiek
Klassieke Cultuur1
Latijn5
Wiskunde5
Weektotaal32