3 en 4 Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor Latijn
  • Cesuurdoelen voor Wiskunde
  • Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

3LA4LA
Basis
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming1
Biologie11
Chemie11
Duits1
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving1
Nederlands44
Wiskunde55
Richtingspecifieke vakken
Klassieke Cultuur11
Latijn55
Weektotaal3232