3 en 4 Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor Latijn
  • Cesuurdoelen voor Wiskunde
  • Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

3LA4LA
Basis
Aardrijkskunde11
Biologie11
Godsdienst22
ICT+10
Lichamelijke Opvoeding22
MEAV10
Mens & Samenleving01
Verdiepte basis
Chemie11
Duits01
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Nederlands44
Specifiek
Klassieke Cultuur11
Latijn55
Wiskunde55
Weektotaal3232