3 en 4 Grieks – Latijn

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor Grieks
  • Cesuurdoelen voor Latijn
  • Cesuurdoelen voor Wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

3GL4GL
Basis
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming1
Biologie11
Chemie11
Duits
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving1
Nederlands44
Wiskunde45
Richtingspecifieke vakken
Grieks44
Latijn44
Weektotaal3333