3 Grieks – Latijn

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor Grieks
  • Cesuurdoelen voor Latijn
  • Cesuurdoelen voor Wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

 3GL
Basis
Aardrijkskunde1
Biologie1
Godsdienst2
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Verdiepte basis
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Nederlands4
Specifiek
Grieks4
Latijn4
Wiskunde4
Weektotaal33