3 en 4 Elektromechanische Technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting. De leerlingen ontwikkelen inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, bewegingsleer), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen), elektronica (logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen), fluïdomechanica (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie), optica (terugkaatsing en breking)
  • Cesuurdoelen voor STEM
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren
  • Preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren

3ET4ET
Basis
Aardrijkskunde11
Artistieke vorming10
Biologie/Chemie11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
ICT+10
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving01
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Elektromechanische Technieken
Elektriciteit
Mechanica
Programmeerbare sturingen
Project Mechanica
Schakelprojecten
12
2
2
0
4
4

13
2
2
2
3
4
Weektotaal3232