3 Elektromechanische Technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting. De leerlingen ontwikkelen inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, bewegingsleer), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen), elektronica (logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen), fluïdomechanica (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie), optica (terugkaatsing en breking)
  • Cesuurdoelen voor STEM
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren
  • Preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren

 3ET
Basis
Aardrijkskunde1
Biologie/Chemie1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Nederlands4
Wiskunde3
Specifiek
Elektromechanische Technieken
12
Weektotaal32