3 en 4 Elektriciteit

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in een context van voertuigen.

Specifiek voor de studierichting

 • Materiaalkennis en technologie in de elektrotechniek
 • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
 • Draden en kabels trekken
 • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties
 • Sluiten een aardingssysteem en equipotentiaalverbinding aan
 • Materiaalkennis en technologie in functie van preventieve onderhoudsacties
 • Machineonderdelen monteren
 • Elementen monteren van een sanitaire installatie
 • Onderdelen monteren van een voertuig
  Mechanische, elektrische en (elektro-)pneumatische componenten vervangen

3EL4EL
Basis
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
MaVo33
Nederlands33
Wiskunde22
Richtingspecifieke vakken
Elektriciteit
Elektriciteit
Montagetechnieken
Elektropneumatica
Sanitaire installaties
Voertuigtechnieken
Elektrotechnieken
18
3
2
2
3
2
6
18
3
2
2
3
2
6
Weektotaal3232