3 en 4 Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht
  • Verdiepte basisvorming wiskunde

3BW4BW
Basis
Aardrijkskunde11
Artistieke Vorming1
Duits1
Engels33
Frans44
Geschiedenis11
Godsdienst22
ICT+1
Informaticawetenschappen11
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving1
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde44
Richtingspecifieke vakken
Economie66
Weektotaal3232