3 Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht
  • Verdiepte basisvorming wiskunde

 3BW
Basis
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels3
Frans4
Fysica1
Geschiedenis1
Godsdienst2
Ict+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Nederlands4
Verdiepte basis
Wiskunde4
Specifiek
Economie6
Weektotaal32