3 en 4 Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht
  • Verdiepte basisvorming wiskunde

3BW4BW
Basis
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Duits01
Engels33
Frans44
Fysica11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Ict+10
Lichamelijke Opvoeding22
MEAV10
Mens & Samenleving01
Nederlands44
Verdiepte basis
Wiskunde44
Specifiek
Economie66
Weektotaal3232