3 en 4 Organisatie en Logistiek

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Specifiek voor de studierichting

  • Uitvoerende taken m.b.t. ontvangst en opslag van goederen
  • Administratieve vaardigheden i.f.v. onthaal: documenten en data verwerken en digitaliseren; logistieke ondersteuning vergaderingen en events
  • Uitvoerende taken m.b.t. winkelbeheer: producten voorbereiden en presenteren
  • Communicatieve vaardigheden i.f.v. onthaal en verkoop
  • Frans en Engels

3OL4OL
Basis
Engels22
Frans44
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
MaVo33
Nederlands44
Wiskunde22
Richtingspecifieke vakken
Organisatie en Logistiek
Onthaal en administratie
Verkoop en Logistiek
ICT
13
6
6
1
13
6
6
1
Weektotaal3232