2A Economie & Organisatie

Je bent nieuwsgierig naar hoe banken, winkels, toerisme, bedrijven,… werken.
Je wil alles weten over betalen, kopen en verkopen en gebruikt vlot en graag informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Je kijkt kritisch naar het gedrag van consumenten en je wil onderzoeken hoe de wereld van kopen en verkopen in elkaar steekt.

In de tweede graad kan je kiezen voor de doorstromingsrichtingen economische wetenschappen of bedrijfswetenschappen. In de dubbele finaliteit heb je bedrijfsorganisatie.

Keuzegedeelte (2 uur te kiezen uit)

Nederlands – Frans 
Wiskunde – Nederlands

2A ECO
Aardrijkskunde1
Beeld1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Muziek1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Basisoptie
Economie & Organisatie5
Keuzegedeelte:
– Nederlands – Frans
– Wiskunde – Nederlands
2
Weektotaal32