2A Klassieke Talen: Grieks-Latijn

Wie voor deze optie kiest, heeft al in het eerste jaar gekozen voor klassieke talen. Je wil graag Latijnse en Griekse teksten begrijpen. Je bent geboeid door de geschiedenis, de structuur, de kracht van taal.

Je onderzoekt de taal en de cultuur en krijgt inzicht in de invloed van de Grieken en de Romeinen op de hedendaagse Westerse samenleving.

Logische vervolgrichtingen in de tweede graad zijn Grieks-Latijn of Latijn.

2A Kl. Talen GL
Aardrijkskunde1
Beeld1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Muziek1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Basisoptie
Grieks3
Latijn4
Weektotaal32