2 Handel

2 Han 
Weektotaal32
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans4
Godsdienst2
Geschiedenis2
ICT2
Initiatie Bedrijfseconomie3
Lichamelijke Opvoeding2
Muzische Opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands6
Techniek2
Wiskunde4