2 Latijn

2 LAT 
Weektotaal32
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans4
Godsdienst2
Geschiedenis2
ICT1
Latijn5
Lichamelijke Opvoeding2
Muzische Opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands5
Techniek2
Wiskunde4