1A Toegepaste Wetenschappen

De focus voor de Einsteins van de toekomst, want hier ontmoeten wetenschappen en wiskunde elkaar. Wil je weten wat een zonnebloem met wiskunde te maken heeft? Wil je zelf tuinkers kweken en de groei chemisch en wiskundig analyseren?

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar:
2A Moderne Talen & Wetenschappen
2A STEM-Wetenschappen

[table “” not found /]