3 Houttechnieken

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting. De leerlingen ontwikkelen inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor toegepaste materiaalkunde
  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen), constructieleer, bouwkunde
  • Cesuurdoelen voor STEM
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Conventionele houtbewerkingsmachine ontleden, instellen, omstellen, bedienen
  • Basisconstructies, -technieken en -materialen m.b.t. meubelmaken
  • Ontleden, instellen, omstellen, bedienen, voorbereiden, tekenen, programmeren van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines
  • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren
  • Grondstoffen en onderdelen bewerken in functie van meubelen
  • • Technologie en technieken binnen de houtsector

 3HT
Basis
Aardrijkskunde1
Biologie/Chemie1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
ICT+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Nederlands4
Wiskunde3
Specifiek
Houttechnieken
Onderzoek Technologische Wetenschappen
Onderzoek Projectenstudie
Organisatie
12
Weektotaal32