5 en 6 Elektrische Installaties

In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie…) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren. Je leert zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed einde brengen.

In de praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen (was- en vaatwasmachine, droogkast…), motoren, elektrische verwarming, domotica … en kleine herstellingen uitvoeren.

Je leert over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast.

Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren.
Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu en energiebeheersing.

Algemene vakken5EI6EI
Frans11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Project Algemene Vakken44
Richtingspecifieke vakken
Installatiemethoden22
Praktijk Elektriciteit1616
Technisch Tekenen22
Elektriciteit en Labo33
Weektotaal3232