5 en 6 Sociaal Technische Wetenschappen

In deze studierichting is een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk. Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast.
De mens zelf, zijn arbeid en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een doorgedreven studie.

De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

In Sociale Wetenschappen staat de mens en zijn gedrag centraal. In Natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten. In laboratoriumproeven worden eenvoudige proeven en toepassingen toegelicht. Je leert de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens.

Algemene vakken5STW6STW
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Natuurwetenschappen44
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Integrale opdrachten66
Sociale Wetenschappen44
Weektotaal3232