6 Sociaal Technische Wetenschappen

In deze studierichting is een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk. Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast.
De mens zelf, zijn arbeid en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een doorgedreven studie.

De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

In Sociale Wetenschappen staat de mens en zijn gedrag centraal. In Natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten. In laboratoriumproeven worden eenvoudige proeven en toepassingen toegelicht. Je leert de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens.

Algemene vakken6STW
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen4
Nederlands4
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Integrale opdrachten6
Sociale Wetenschappen4
Weektotaal32