5 en 6 Industriële Wetenschappen

Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen het TSO en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.

Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en het eerder geringe aanbod praktijkvakken. De technische vorming is niet op een onmiddellijke specialisatie gericht, maar steunt op een algemeen wetenschappelijke basis.
Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO.

Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod. De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie en fysica.
Er gaat ook de nodige aandacht naar de talen Nederlands, Frans en Engels.

Algemene vakken5IW6IW
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde6/86/8
Richtingspecifieke vakken
Toegepaste Biologie1
Toegepaste Chemie12
Toegepaste Fysica22
Toegepaste Wetenschappen en Engineering99
Weektotaal32/3432/34