6 Industriële Wetenschappen

Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen het TSO en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.

Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en het eerder geringe aanbod praktijkvakken. De technische vorming is niet op een onmiddellijke specialisatie gericht, maar steunt op een algemeen wetenschappelijke basis.
Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO.

Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod. De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie en fysica.
Er gaat ook de nodige aandacht naar de talen Nederlands, Frans en Engels.

Algemene vakken6IW
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands3
Wiskunde6/8
Richtingspecifieke vakken
Toegepaste Biologie
Toegepaste Chemie2
Toegepaste Fysica2
Toegepaste Wetenschappen en Engineering9
Weektotaal32/34