6 Mechanische Vormgevingstechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken is sterk praktijkgericht.
Er is zeer veel aandacht voor uitvoeringsgerichte vaardigheden. Je leert o.a. schetsen maken, plannen lezen, werkanalyses en werkmethodes opstellen, ingrijpen in de fasen van de vormgevingstechniek (vorm geven aan een metalen werkstuk), machines instellen, bedienen en (de)monteren. De basiskennis van mechanische en in mindere mate elektrische principes wordt verder praktisch uitgediept. Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie.

Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken. Zo kom je tot praktische realisaties die je kunt
uitvoeren. Je maakt hierbij gebruik van professionele software op de computer.

In de praktijklessen maak je aanvankelijk met hand en machine werkstukken waarbij boren, schaven, frezen, draaien en slijpen toegepast worden. Je leert metaalbewerkingsmachines instellen en bedienen. Het programmeren en werken met computer, numeriek gestuurde machines en computertekenen zijn geïntegreerd.

Algemene vakken6MT
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde2
Richtingspecifieke vakken
Realisatie mechanische vormgeving10
Praktijk mechanische vormgeving8
Weektotaal32