6 Handel

In Handel word je opgeleid voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.

Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel en de
toegepaste informatica. Bedrijfseconomie bestudeert de onderneming en haar omgeving, het werken in een onderneming en het beleid van een
onderneming.

Binnen de juridische vormingscomponent worden de beginselen van het burgerlijk recht en het handelsrecht aangebracht. Er is aandacht voor sociale wetgeving en voor de praktische toepassingen binnen de fiscaliteit.
Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie in de eigen taal maar ook in vreemde talen.

Binnen de algemene vorming wordt een grondige kennis van het Nederlands, een praktische kennis van het Frans en Engels en een basiskennis van Duits nagestreefd. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context is belangrijk.

[table “” not found /]