5 en 6 Boekhouden – Informatica

De klemtoon in deze theoretisch-technische studierichting ligt vooral op de bedrijfshuishoudkunde (boekhouden) en informatica met ruime aandacht voor wiskunde.

Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers. Je dient te beschikken over een goede wiskundige basis.

Binnen de bedrijfsgerichte vorming zijn bedrijfseconomie en toegepaste informatica de hoofdvakken. Bedrijfseconomie bestaat uit de boekhouding bij de start van de onderneming, boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming en de boekhouding als beleidsinstrument.

Toegepaste informatica bestaat uit elektronische communicatie, databanken en toepassingssoftware.

Algemene vakken5BI6BI
Aardrijkskunde11
Engels33
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands33
Wiskunde44
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie77
Toegepaste Informatica55
Weektotaal3232