6 Boekhouden – Informatica

De klemtoon in deze theoretisch-technische studierichting ligt vooral op de bedrijfshuishoudkunde (boekhouden) en informatica met ruime aandacht voor wiskunde.

Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers. Je dient te beschikken over een goede wiskundige basis.

Binnen de bedrijfsgerichte vorming zijn bedrijfseconomie en toegepaste informatica de hoofdvakken. Bedrijfseconomie bestaat uit de boekhouding bij de start van de onderneming, boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming en de boekhouding als beleidsinstrument.

Toegepaste informatica bestaat uit elektronische communicatie, databanken en toepassingssoftware.

Algemene vakken6BI
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde4
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie7
Toegepaste Informatica5
Weektotaal32