6 Elektromechanica

Elektromechanica is een theoretisch-technische studierichting. Je leert meervoudige problemen (elektrisch, elektronisch, mechanisch) oplossen.
Een aantal technische vaardigheden worden ontwikkeld.

Elektromechanici staan in voor toezicht, onderhoud en herstelling van industriële installaties en productiesystemen.
Wiskunde vormt in deze studierichting een belangrijk vak. Ook een elementaire kennis van enkele fysische begrippen is nodig. Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen. Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software. Door het praktisch uitvoeren leer je het oorspronkelijke concept op zijn waarde beoordelen. Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC-sturingen… Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

Je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen… Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.
Je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen. Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten…komen aan bod.

Algemene vakken6EM
Aardrijkskunde/ Natuurwetenschappen1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde4
Richtingspecifieke vakken
Elektromechanische Processen16
Weektotaal32