5 en 6 Voeding en Verzorging

Deze praktische studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagelijkse situaties.

In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen. Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.
Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn. Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen: voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip.

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Algemene vakken5VV6VV
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands22
Richtingspecifieke vakken
Maatschappelijke Vorming22
Verzorging2222
Weektotaal3232