6 Economie – Moderne Talen

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid,…. De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken6ECOMT a/b
Aardrijkskunde1
Duits3
Engels3
Esthetica1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Economie4
Spaans1
Weektotaal32