5 en 6 Economie – Moderne Talen

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid,…. De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Algemene vakken5ECOMT a/b6ECOMT a/b
Aardrijkskunde11
Duits33
Engels33
Esthetica11
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Economie44
Spaans11
Weektotaal3232