6 Houttechnieken

In Houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Je wordt opgeleid tot vakarbeider in de houtnijverheid.
Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, houtbouwmethoden en hun
constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren.

Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en
oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is een basisvaardigheid.

Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten. Aan de hand vanlabo-onderzoek leer je het materiaal grondig kennen. Zo kan je een verantwoorde keuze maken van technieken, gereedschappen en materialen.

Je leert geautomatiseerde processen uitwerken, organisatie en productieplanning, kostprijsberekening.

Algemene vakken6HT
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde2
Richtingspecifieke vakken
Onderzoek5
Organisatie5
Realisaties Hout8
Weektotaal32